Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła

Jednym z rozwiązań GWC jest wykonanie go w wersji z czynnikiem pośredniczącym, w postaci roztworu glikolu – GWC glikolowe. Tutaj powietrze ogrzewa się lub ochładza w chłodnicy/nagrzewnicy umieszczonej w ciągu kanałów nawiewnych. Elementem pobierającym energię w tym rozwiązaniu są plastikowe rury rozłożone w gruncie na głębokości zbliżonej do lokalnego poziomu wód gruntowych. Najlepiej, gdy wykopy wykonuje się przy ich najniższym poziomie. Wtedy przez większość roku rury są zalane wodą, co znakomicie wpływa na wydajność systemu. Rury te wprowadza się do budynku a następnie podłącza do specjalnie zaprojektowanej chłodnicy. Całość zalewa się roztworem glikolu i wyposaża w odpowiednią armaturę hydrauliczną oraz automatykę sterującą – w naszym wypadku sterownik w rekuperatorze w pełni obsługuje system Glikolowego GWC. Automatyka, nieustannie monitorując temperaturę przed i za chłodnicą/nagrzewnicą ciepła i regulując pracę pompy obiegowej, dba o to, aby pozyskiwanie energii cieplnej w zimie (czy chłodu w okresie letnim) odbywało się przy użyciu jak najmniejszej ilości energii, oraz aby energia zgromadzona w gruncie nie została zmarnowana – dodatkowe oszczędności, dodatkowy komfort zimą i latem. Rodzaj systemu sterowania jest bardzo istotny, ponieważ ma ogromny wpływ na ostateczny efekt energetyczny tego rozwiązania. Ułożenie rur na odpowiedniej głębokości można wykonać przy okazji przygotowywania innych instalacji (woda, kanalizacja, itp.), wykorzystując popularny sprzęt budowlany. Niezbędne wykopy są w wypadku GGWC o wiele mniejsze, niż ma to miejsce w wypadku innych wymienników gruntowych, co znacznie ogranicza koszty inwestycji. GGWC jest systemem praktycznie bezobsługowym, po zamontowaniu nie wymaga żadnych specjalistycznych czynności serwisowych. Chłodnica jest typowym wymiennikiem ciepła typu powietrze/glikol, jednak w tym zastosowaniu musi spełniać bardzo rygorystyczne wymogi. Dotyczą one przede wszystkim oporów przepływu powietrza, oporów przepływu czynnika chłodzącego oraz odpowiedniej powierzchni wymiany ciepła. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na koszty eksploatacyjne systemu oraz jego rzeczywistą wydajność energetyczną.