Urządzenia peryferyjne

Chłodnica CoolBox

Urządzenia peryferyjne

Chłodnica wodna przeznaczona jest do chłodzenia powietrza w przewodach instalacji wentylacyjnej. Chłodnica wykonana jest z rur ożebrowanych wykonanych z aluminium oraz miedzi. Siłownik zaworu chl...

czytaj więcej

Nagrzewnica elektryczna HeatBox-E

Urządzenia peryferyjne

Nagrzewnica elektryczna przeznaczona jest do ogrzewania powietrza w przewodach instalacji wentylacyjnej. Nagrzewnice wyposażone są w stycznik sterowany sygnałem ON/OFF lub regulator sterowany sygna...

czytaj więcej

Przepustnica CutBox

Urządzenia peryferyjne

Przepustnica odcinająca jest kompaktowym urządzeniem odcinającym równocześnie przewód powietrza świeżego dostarczanego do centrali z czerpni oraz przewód powietrza usuwanego transportowanego ...

czytaj więcej

Przepustnica GroundBox

Urządzenia peryferyjne

Przepustnica gruntowego wymiennika ciepła GroundBox przeznaczona jest do przełączania strumienia powietrza świeżego w instalacjach wentylacyjnych współpracujących z gruntowymi wymiennikami cie...

czytaj więcej

Filtr kanałowy CleanBox

Urządzenia peryferyjne

Sekcja filtra kanałowego przeznaczona jest do dokładnego oczyszczania powietrza płynącego w przewodzie nawiewnym instalacji wentylacyjnej. Sekcja dostarczana jest z wkładami filtracyjnymi F5 lub ...

czytaj więcej